Utilizamos solamente cookies propias y con finalidades técnicas y de personalización, necesarias para el funcionamiento de la web.

No recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.

Si consientes el uso de todas las cookies pulsa en “Aceptar todas las cookies”. 

Para más información puedes visitar nuestra "Política de cookies".

close

Atzera egiteko eskubidea

Atzera egiteko eskubidea. Kontsumitzaile gisa kontratatzen ari bazara, kontratu honetan atzera egiteko eskubidea duzu 14 egun naturaleko epean, justifikatu beharrik gabe, erabiltzaileen eta kontsumitzaileen araudian ezarritako kasuetan izan ezik (adierazpen gisa eta zehatz-mehatz, ezin da atzera egin zigilatutako produktuetan edo argi eta garbi pertsonalizatutako produktuetan, osasun- edo higiene-arrazoiengatik, etab.). Uko egiteko epea amaituko da zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, ondasunen edukitza materiala eskuratu duzun egunetik 14 egun naturaleko epean, edo zure eskaera osatzen duten ondasunak bereizita ematen badira, zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, ondasun horietako azkenaren edukitza materiala eskuratu duzun egunetik 14 egun naturaleko epean. Atzera egiteko eskubidea gauzatzeko, aurreikusitako epean, erosketan atzera egiteko erabakia jakinarazi beharko diozu saltzaileari, eskabidearekin batera doan inprimakiaren bidez. Erabiltzaileak, halaber, uko egiteko formularioaren eredua edo zalantzarik gabeko beste edozein adierazpen (posta arrunta edo elektronikoa) bete eta elektronikoki bidaltzeko aukera du, webgunearen bidez eta harremanetarako inprimakien bidez. Saltzaileak atzerapenik gabe jakinaraziko dizu atzera egite hori jaso duzula euskarri iraunkor batean (divide, posta elektroniko bidez). Itzulitako eskaera, saltzaileak adierazitako helbidera entregatu beharko da, eta, hala badagokio, jaulkitako fakturarekin batera, eta produktua itzultzearen zuzeneko kostua zure gain hartu beharko duzu. Produktuek egoera ezin hobean egon beharko dute, ez dira ez irekiak ez erabiliak izan beharko, eta jatorrizko zigilua edo enbalajea gorde beharko dute, bai eta, hala badagokio, sustapen-eskuliburu, -osagarri edo -opariak ere. Atzera egitearen ondorioak. Atzera egiten baduzu, zuregandik jasotako ordainketa guztiak itzuliko dizkizugu, entrega-gastuak barne (zuk eskaintzen dugun entrega-modalitate merkeena ez den beste entrega-modalitate bat aukeratzearen ondoriozko gastu gehigarriak izan ezik), bidegabeko atzerapenik gabe, eta, nolanahi ere, gehienez ere 14 egun naturaleko epean, kontratu honetan atzera egiteko erabakia jakinarazten diguzun egunetik zenbatzen hasita. Itzulketa hori hasierako transakziorako erabili duzun ordainketa-bide bera erabiliz egingo dugu. Aurrekoa gorabehera, itzulketa atxiki ahal izango dugu ondasunak jaso arte, edo itzulketaren froga aurkeztu arte, lehenengo zein baldintza betetzen den kontuan hartuta. Produktuek egoera ezin hobean egon beharko dute, ez dira ez irekiak ez erabiliak izan beharko, eta jatorrizko zigilua edo enbalajea gorde beharko dute, bai eta, hala badagokio, sustapen-eskuliburu, -osagarri edo -opariak ere. Ondasunen izaera, ezaugarriak eta funtzionamendua ezartzeko beharrezkoa ez den manipulazio baten ondoriozko ondasunen balio-murrizketaren erantzule izango zara soilik. ATZERA EGITEKO FORMULARIOA (kontratuan atzera egin nahi baduzu bete formulario hau eta bidali) Agurtzane Ibaberen izenean, asibararropak@hotmail.es helbide elektronikoarekin. Honen bidez, nire salmenta-kontratuari uko egiten diodala jakinarazten dizut. Honen bidez jakinarazten dizut uko egiten diodala ……………………………..ondasun honen salmenta-kontratuari. Eskatuta/Jasota (ezabatu ez dagokiona)........................................................................ Kontsumitzaile/erabiltzailearen izena-abizenak.............................................................................................. Kontsumitzaile/erabiltzailearen helbidea............................................................................................. Kontsumitzaile/erabiltzaile sinadura................................................................. ...... (Formulario hau paperean aurkezten bada bakarrik) Data:............................................. Atzera egiteko eskubidea baliatzeari buruzko informazioa Atzera egiteko eskubidea: Kontratu honetan atzera egiteko eskubidea duzu 14 egun naturaleko epean, justifikatu beharrik gabe. Atzera egiteko epea amaituko da zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, ondasunen edukitza materiala eskuratu zenuen egunetik 14 egun naturaleko epean. Atzera egiteko eskubidea baliatzeko, kontratuan atzera egiteko erabakia jakinarazi behar diguzu, zalantzarik gabeko adierazpen baten bidez (adibidez, posta arruntez, faxez edo posta elektronikoz bidalitako gutun bat). Goian agertzen den atzera egiteko formularioa erabili ahal izango duzu, nahiz eta ez den derrigorrezkoa erabiltzea. Era berean, atzera egiteko formularioa edo zalantzarik gabeko beste edozein adierazpen elektronikoki betetzeko eta bidaltzeko aukera duzu gure webgunearen bitartez. Aukera horretara jotzen baduzu, atzerapenik gabe jakinaraziko dizugu atzera egite hori jaso duzula euskarri iraunkor batean (adibidez, posta elektroniko bidez). Atzera egiteko epea betetzeko, nahikoa da eskubide hori baliatzeari buruzko jakinarazpena dagokion epea amaitu baino lehen bidaltzea. Atzera egitearen ondorioak: Atzera egiten baduzu, zuregandik jasotako ordainketa guztiak itzuliko dizkizugu, entrega-gastuak barne (eskaintzen dugun ohiko entrega-modalitate merkeena ez den beste entrega-modalitate bat aukeratzearen ondoriozko gastu gehigarriak izan ezik), bidegabeko atzerapenik gabe, eta, gehienez ere, 14 egun naturaleko epean, kontratu honetan atzera egiteko erabakia jakinarazten diguzun egunetik aurrera. Itzulketa hori hasierako transakziorako erabili duzun ordainketa-bide bera erabiliz egingo dugu, salbu eta berariaz kontrakoa xedatu ez baduzu; nolanahi ere, itzulketaren ondorioz gasturik ez egitea.  

regalos promocionales incluidos en su caso.

Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

Descargar documento

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO/DEVOLUCIÓN

(solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de GALLASTEGI HARATEGIAK S.L con dirección de correo electrónico info@gallastegiharategiak.eus

 

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien: ................................................................................................................................

 

Pedido el / Recibido el (táchese lo que no proceda):

................................................................................................................................

 

Nombre del consumidor/usuario:

................................................................................................................................

 

Domicilio del consumidor/usuario:

................................................................................................................................

 

Firma del consumidor/usuario:

................................................................. (solo si este formulario se presenta en papel)

 

Fecha:

.............................................

 

Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento

Derecho de desistimiento: Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes. Para ejercer el derecho de desistimiento, debe usted notificarnos su decisión de

desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Podrá utilizar el formulario de desistimiento que figura más arriba, aunque su uso no es obligatorio. Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el formulario de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio web. Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico) la recepción de dicho desistimiento. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento: En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una

modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrir en ningún gasto como consecuencia del reembolso.